De Klachtenbond

Home


Lid worden


Sponsoring


Betalingen


Contact

Klachten

Klachten aanmelden


Klachten verwijderen


Klachten lijst


Waarschuwingen


De zwarte lijst

Voor bedrijven

Aanmelden


Klacht verwijderen


Voorkom publicatie


Voorwaarden bedrijven

Diversen

 


Voorwaarden


Over ons


Wat wij doen


Privacy


Disclaimer

     
 

 
     

De wet koop op afstand 

Bron: iusmentis.com

Colportage op Internet: de Wet Koop op Afstand

Wie een product of dienst op Internet koopt, doet dit vaak om goedkoper uit te zijn dan bij aanschaf in een winkel. Ook is het zo vaak mogelijk om lastig te verkrijgen producten toch in huis te krijgen, vanwege het grotere aanbod dat een Internet-winkel kan bieden. Er kleven echter ook een aantal nadelen aan elektronisch bestellen van goederen of diensten. Zo is het vaak moeilijk om het product voor aankoop goed te kunnen bestuderen, of precies vast te stellen wat de dienst nu allemaal inhoudt. Ook is het goed mogelijk dat de verkoper in een ander land gevestigd is dan de koper, waardoor het lastig is verhaal te krijgen als het product niet geleverd wordt.

Sinds 1 februari 2001 hebben in Nederland de wet "Bescherming van de consument bij op afstand gesloten overeenkomsten", of kort gezegd de Wet Koop op Afstand. Deze wet vormt de implementatie van de Europese richtlijn 97/7/EG over dit onderwerp. Zoals bij alle richtlijnen moeten alle EG-landen deze als wet implementeren. Hiermee wordt hopelijk de elektronische markt binnen de EG gestimuleerd. De richtlijn, en daarmee ook de wet, biedt namelijk een aantal verplichtingen voor leveranciers en een betere bescherming voor de consument.

Tijdige en voldoende informatie

Een belangrijk aspect van de wet betreft de informatieplicht die de verkoper heeft jegens de consument. De consument moet vooraf voldoende en duidelijk geÔnformeerd worden (in voor hem begrijpelijke termen) in de te leveren diensten of producten. Ook moet de verkoper duidelijk laten blijken dat hij deze informatie verstrekt met commercieel oogmerk, en rekening houden met het geval dat de consument in kwestie wel eens minderjarig kan zijn. De informatie die in ieder geval vooraf verstrekt moet worden betreft:

 • de identiteit en het adres van de leverancier;
 • de belangrijkste kenmerken van het goed of de dienst;
 • de prijs, inclusief alle belastingen zoals BTW die van toepassing kunnen zijn;
 • de wijze van betaling, levering of uitvoering van de overeenkomst;
 • de eventuele leveringskosten;
 • het recht van de consument om de overeenkomst binnen een bedenktijd te beŽindigen (zie onder);
 • de geldigheidsduur van het aanbod of van de prijs; en
 • de minimumduur van de overeenkomst wanneer het gaat om duurzame of periodieke dienstverlening of productlevering.

Als het gaat om telefonische verkoop, dan moet de leverancier zijn identiteit en het commerciŽle oogmerk van het telefoongesprek aan het begin van elk gesprek duidelijk maken.

Tevens moet de consument tijdig een schriftelijke bevestiging krijgen van het totstandkomen van de overeenkomst. Dit mag uiterlijk bij levering gebeuren, en het is toegestaan om dit per e-mail te doen. Naast de hierboven genoemde informatie moet ook worden medegedeeld:

 • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken;
 • het bezoekadres van de vestiging waar de consument met zijn klachten terecht kan;
 • hoe het zit met after sales service en garantie;
 • de voorwaarden voor de ontbinding van de overeenkomst, indien deze van onbepaalde duur is of een duur van meer dan een jaar heeft.

Bedenktijd en opzegtermijn

Bij elke overeenkomst die op afstand (bijvoorbeeld via Internet of telefoon)  wordt afgesloten, heeft de consument een opzegtermijn van zeven werkdagen waarbinnen hij de overeenkomst kan herroepen zonder opgaaf van redenen. De leverancier mag hiervoor geen boete in rekening brengen; hoogstens mag hij de kosten voor het terugzenden voor rekening van de consument laten komen. Als de consument binnen de zeven werkdagen al betaald heeft, en daarna alsnog de overeenkomst herroept, is de leverancier verplicht om binnen dertig dagen de betaling terug te storten. Als de consument een financieringsregeling heeft afgesproken, dan wordt deze mede herroepen.

De termijn van zeven werkdagen gaat in op de dag waarop de consument de goederen ontvangen heeft, mits de verplichte schriftelijke bevestiging dan al binnen is. Als het gaat om een dienst, dan gaat de termijn in op de dag waarop de overeenkomst wordt gesloten of op de dag waarop de bevestiging binnen is. Als op de dag van ontvangst van de goederen of de dag van sluiting van de overeenkomst betreffende de dienst de schriftelijke bevestiging nog niet binnen is, dan wordt de termijn verlengd naar drie maanden.

Deze bedenktijd is niet van toepassing als het gaat om bijvoorbeeld maatwerk-producten, goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden (bijvoorbeeld omdat ze snel bederven), kranten en tijdschriften en bij het afsluiten van weddenschappen en loterijen.

Uitvoeringstermijn

Tenzij de consument en de leverancier vooraf anders afspreken, moet de bestelling binnen dertig dagen na plaatsing worden uitgevoerd. Als het bestelde goed of de bestelde dienst niet leverbaar is, moet de leverancier de consument daarvan op de hoogte stellen en eventuele betalingen binnen dertig dagen terugstorten.

Soms kan het voorkomen dat de leverancier een ander product of een andere dienst van gelijke kwaliteit en prijs kan leveren als het bestelde niet leverbaar is. Dit mag hij alleen doen als hij deze mogelijkheid vooraf duidelijk heeft aangegeven. De consument heeft dan wel het recht om op kosten van de leverancier het vervangende producten terug te sturen als hij gebruikmaakt van de bovengenoemde herroepingsregeling.

Agressieve verkooptechnieken

Ongevraagde reclame per fax, telefoon of e-mail

Het gebruikmaken van een fax of telefoon om zonder menselijke tussenkomst commerciŽle boodschappen aan consumenten te doen toekomen is alleen toegestaan met voorafgaande instemming van die consumenten. Andere communicatietechnieken voor individuele communicatie met de consument op afstand, zoals telefoontjes van verkopers, e-mail en geadresseerde post, mogen slechts worden gebruikt als de consument hiertegen kennelijk geen bezwaar heeft.

Ongevraagd leveren van goederen

Verder is het verboden om goederen of diensten te leveren met een betalingsverzoek, wanneer de consument geen voorafgaande bestelling heeft gedaan. Denk bijvoorbeeld aan het ongevraagd toezenden van een boek met acceptgiro, met de mededeling:

U dient de bijgevoegde acceptgiro binnen dertig dagen te voldoen, of anders het boek te retourneren.

Als dit toch gebeurt, hoeft de consument geen enkele tegenprestatie te leveren. Hij hoeft niet te betalen, het boek niet terug te sturen en zelfs de leverancier niet te vertellen dat hij het boek houdt en niet betaalt. Het feit dat de consument niet reageert betekent niet dat hij met de levering instemt, dat hij nu moet betalen, of dat hij de rest van de serie ook wil ontvangen.

Overigens mag het toezenden van een vervangend product niet worden gezien als een niet gevraagde levering. Een consument die geen prijs stelt op het geleverde vervangende product, moet het dus (op kosten van de leverancier) terugsturen.

Frauduleus gebruik van betaalkaarten

Als er een overeenkomst op afstand is gesloten waarbij betaald wordt met een creditcard of andere betaalkaart, dan hoeft de consument niet te betalen als het gaat om frauduleus gebruik van deze betaalkaart. Vereist is wel dat de consument niet tekort is geschoten in de zorgvuldigheid die hij in acht moet nemen bij het gebruik van zijn betaalkaart.

Op afstand afnemen van diensten

De Wet Koop op Afstand geldt niet alleen voor aankoop van producten, maar ook voor het laten verrichten van een dienst. Een dienst is bijvoorbeeld een abonnement op een Internetprovider, het laten ontwerpen van een logo of de levering van elektriciteit. Maar ook het kopen van een treinkaartje of vliegticket is een dienst, namelijk je laten vervoeren. Het kaartje is het bewijs dat je van de dienst gebruik mag maken.

Uitzonderingen

De wet geldt niet voor alle aankopen van producten of diensten. In de wet zijn wel een aantal dingen uitgesloten. Het gaat om:

 • financiŽle diensten;
 • het bouwen van onroerende zaken;
 • weddenschappen en loterijen;
 • verkoop bij opbod (zoals veilingen op Internet;
 • verkoop via distributieautomaten en geautomatiseerde handelsruimten (bijvoorbeeld automatieken);
 • bellen met een openbare telefoon;
 • logies, vervoer, eten/drinken, of vrijetijdsbesteding, als er een specifieke datum of periode bij afgesproken is.

Ook is er een specifieke uitzondering voor diensten die in ťťn keer worden verricht met behulp van een techniek voor communicatie op afstand, zoals bijvoorbeeld het kopen van ringtones via een mobiele telefoon. Hierbij geldt een minder strikte informatieplicht: de leverancier hoeft alleen te melden hoe de dienst kan worden opgezegd (als deze niet ťťnmalig wordt verricht) en waar een klacht kan worden ingediend. van onroerend goed,

Het is niet toegestaan om bijvoorbeeld in algemene voorwaarden de consument afstand te laten doen van de rechten die hij op grond van de Wet Koop op Afstand heeft gekregen.  

Ongevraagd toezenden


Het ongevraagd toezenden van een product is verboden. Wordt een product toch ongevraagd toegezonden in de hoop dat het product wordt gekocht, dan mag de ontvanger het product behouden zonder dat hij er voor hoeft te betalen. Ook kan hij het product aan de verkoper terugsturen. De verzendkosten zijn in dat geval voor de rekening van verkoper. 

U vindt de volledige tekst via; www.justitie.nl  


Bel me niet register Wet koop op afstand Alles over garantie

Lees meer Lees meer Lees meer
 
Ads.

TIPS.

www.kampeerbond.nl


www.profimarkt.nl


www.consumententips.nl


www.moozy.nl

 

Dure 0900 nummers.

Bel geen dure 0900 nummers klik hier voor de alternatieven.

De afspraken.

De Klachtenbond maakt al jaren goede afspraken met bedrijven.

 

Goede afspraken dragen eraan bij dat terechte klachten snel en adequaat worden afgehandeld.

Home Sponsoring Over De Klachtenbond Contact
Waarschuwingen Voor bedrijven Disclamer  
Klachtenlijst   Privacy Klacht aanmelden
Zwarte lijst Facebook 0900 nummers Lid worden